Kategorie
Aktualności

PLAN DLA KLAS III-VIII SP, IIILO

Plan obowiązuje od 28.09.21r.

Kategorie
Aktualności

PLAN DLA KLAS I-II SP

Plan obowiązuje od 28.09.21r.

Kategorie
Aktualności

Szczepienia uczniów

Poniżej zamieszczamy link dot. informacji na temat szczepienia uczniów od 12-ego roku życia. prosimy o zanajomienie się z materiałami. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne Równocześnie zapraszamy Rodziców/Prawnych Opiekunów Uczniów klas 7-8SP na spotkanie informacyjne połączone z zebraniem wychowawców 02.09.21 o godz. 16.15 Dyrekcja SP ATENA

Kategorie
Aktualności

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/22

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 odbędzie się 01.09.21 (środa): godz. 8.30 – klasy V-VIII SP, IIILO godz. 9.30 – klasy I-IV SP (prosimy o obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego)

Kategorie
Aktualności

PODRĘCZNIKI – III LO

ROK SZKOLNY 2021/2022

Kategorie
Aktualności

REKRUTACJA 21/22

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej “ATENA” na rok szkolny 2021/22 Pierwszy etap rekrutacji obejmuje zgłoszenie Ucznia poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły: informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej, wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I, oświadczenia o miejscu zamieszkania, podpisanej klauzuli RODO. Co zyskuje uczeń wstępując w progi SP ATENA? komfort nauki w małych zespołach klasowych dostęp do świetnie wyposażonych sal i opiekę wykwalifikowanej, […]

Kategorie
Aktualności

Jadłospis 25.10-29.10.21r.

Kategorie
Aktualności

Podręczniki do j. niemieckiego na rok szkolny 2020/21

Klasa I SP – „Hallo Anna Neu 1” (wyd. Lektor Klett) + zeszyt ćwiczeń wersja rozszerzona Klasa II SP – kontynuacja „Hallo Anna” + zeszyt  ćwiczeń Klasa III SP – kontynuacja „Hallo Anna” + zeszyt  ćwiczeń Klasa IV SP – ,,Und so weiter extra 1” (wyd. PWN)- klasa IV+ zeszyt  ćwiczeń Klasa V SP – […]

Kategorie
Aktualności

Wytyczne- koronawirus

Kategorie
Aktualności

Wyprawka podręcznikowa 2020

Informacje dotyczące Rządowego Programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2020/2021 „Wyprawka szkolna” zostaną zamieszczone po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie Wyprawki szkolnej. Terminy składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2020/2021: W roku szkolnym 2020/2021 wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do dnia 16 września 2020 roku Informacje podstawowe: […]