Kategorie
Aktualności

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – maj 2022r.

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej (24-26 maja 2022 r.) przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 000 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.), w tym 6 150 uczniów-obywateli Ukrainy.

Ok. 478 100 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, 24 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych.

Natomiast do egzaminu w terminie dodatkowym z każdego przedmiotu przystąpiło po ok. 3 500 uczniów.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60%, z matematyki – 57%, z języka angielskiego – 67%, z języka niemieckiego – 50%

Średnie wyniki uczniów SP ATENA

Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 80%, z matematyki – 74,91%, z języka angielskiego – 89,40% z języka niemieckiego – 95%

Na 12 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, dwóch uczniów otrzymało najwyższy (100%) wynik z matematyki, 3 uczniów otrzymało najwyższy (100%) wynik z języka angielskiego, 6 uczniów znalazło się na najwyższej skali centylowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, 1 uczennica znalazła się na najwyższej skali centylowej uzyskując z języka niemieckiego 95%.

SP ATENA – wynik procentowy :

SP ATENA na skali staninowej :

Naszym absolwentom oraz nauczycielom, którzy przygotowali ich do egzaminu – składamy wielkie gratulacje!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *