Kategorie
Aktualności

DOKUMENTY SZKOLNE

Zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności art.54 i 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997 nr 78 poz 483) oraz Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) na stronie internetowej SP ATENA- atena-info.pl umieszczane są najważniejsze procedury, oświadczenia, zwolnienia, usprawiedliwienia, oraz Wewnętrzny System Oceniania i Wewnętrzny System Oceniania z Zachowania.
Natomiast – zgodnie z art. 10 ust.2 oraz art. 11 ust .1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) – szkoła udostępnia – bez zbędnej zwłoki – STATUT.
Egzemplarze Statutu SP ATENA są do Państwa dyspozycji :

  • w gabinecie dyrektora,
  • w bibliotece szkolnej.

Informacja dot. zwalniania ucznia (procedura):

Rodzic/ opiekun prawny może zwolnić dziecko z zajęć realizowanych w danym dniu obejmujących jedną lub kilka lekcji:
1. osobiście, w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą, nauczycielem prowadzącym zajęcia lub dyrektorem szkoły – należy złożyć wypełniony i podpisany druk zwolnienia.
2. wyrażając prośbę w formie pisemnej ( druk zwolnienia )opatrzoną własnoręcznym podpisem,

3. wyrażając prośbę w formie pisemnej przesłanej na dziennik elektroniczny – dokument po wydrukowaniu jest podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego przy odbieraniu dziecka ze szkoły,
4. w wyjątkowych przypadkach telefonicznie, ale z późniejszym potwierdzeniem w formie pisemnej,
5. w formie wiadomości sms, jeśli możliwe będzie ustalenie osoby, która ją wysłała.

Podstawa prawna:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *